Zorg

Hier vind je antwoord op vragen over zorg en zorgverzekeringen. Staat je vraag er niet tussen? We staan je graag te woord.

Zorgverzekering

Heb je een adres nodig voor het afsluiten van een zorgverzekering?

Ja, voor het afsluiten van een zorgverzekering heb je een adres nodig. Het adres moet geregistreerd zijn in de BRP (Basisregistratie Personen). Dit is de registratie van de gemeente waar alle inwoners ingeschreven staan. Dit kan een woonadres of een briefadres zijn. 

Hoe zorg ik dat ik niet meer de bestuursrechtelijke premie aan het CAK moet betalen?

Om afgemeld te worden bij het CAK moet je de premieachterstand regelen. Het kan zijn dat je een premieachterstand hebt bij de zorgverzekeraar. Vaak is er ook een deurwaarder betrokken en staat daar ook een dossier open. Bij zowel de zorgverzekeraar als de deurwaarder moet je een regeling treffen of volledig betalen. 

Je wordt ook afgemeld als er een minnelijke of wettelijke schuldregeling is getroffen. Het kan ook zijn dat je meedoet met een uitstroomregeling van de gemeente. Dit is een regeling speciaal voor bijstandsgerechtigden. 

Mag ik met een postadres een zorgverzekering afsluiten?

Nee, een postadres is niet voldoende om een zorgverzekering af te sluiten. Postbussen en antwoordnummers staan niet geregistreerd in de BRP (Basisregistratie Personen). Je hebt een adres nodig dat geregistreerd staat in de BRP om een zorgverzekering af te sluiten. 

Mag mijn zorgverzekeraar mijn zorgverzekering beëindigen?

De zorgverzekeraar mag de zorgverzekering in een aantal situaties stopzetten. 

 • Fraude 

Als er sprake is van fraude mag de zorgverzekeraar de zorgverzekering beëindigen. Dit staat in de voorwaarden. Je mag dan vijf jaar geen verzekering meer afsluiten bij deze verzekeraar of bij een andere zorgverzekeraar van hetzelfde concern. 

 • Niet meer verzekeringsplichtig 

Als een zorgverzekeraar twijfelt aan je verzekeringsplicht, omdat je bijvoorbeeld niet langer ingeschreven staat bij de gemeente, dan neemt de verzekeraar contact met je op om te onderzoeken of je nog verzekeringsplichtig bent. Als je hier niet op reageert, dan mag de verzekeraar de verzekering beëindigen. 

 • Je betaalt geen premie 

De meeste zorgverzekeraars beëindigen de zorgverzekering niet als je de premie niet meer betaald. Er zijn een aantal verzekeraars die dat wel doen. Zij mogen dat doen. Je bent dan verplicht zelf een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. 

Moet de zorgverzekeraar mij accepteren?

Ja, de zorgverzekeraar heef een acceptatieplicht voor de basisverzekering. Dit geldt niet voor de aanvullende verzekering. De verzekeraar mag je wel weigeren als je eerder fraude hebt gepleegd. 

Moet ik een zorgverzekering hebben?

Het afsluiten van een zorgverzekering is in Nederland verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Als u geen basis zorgverzekering heeft kan dit gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld boetes, maar ook hoge zorgkosten als u in het ziekenhuis terecht zou komen.  

Het kan zijn dat je niet verzekeringsplichtig bent in Nederland. Dan houd je de zorgverzekering uit je land van herkomst of je sluit een internationale verzekering af. 

Vanaf je geboorte moet je een zorgverzekering hebben. Tot 18 jaar is de verzekering gratis en geldt er geen eigen risico. Vanaf 18 jaar moet je een premie gaan betalen en krijg je te maken met het eigen risico.  

Waarom ontvang ik een acceptgiro van het CJIB?

De bestuursrechtelijke premie betaal je aan het CAK. Maar je blijft wel verzekerd bij je eigen verzekeraar. Het CAK kan via je werkgever of uitkerende instantie proberen om de premie te innen door deze in te laten houden op je salaris of uitkering. Als dit niet lukt, dan ontvang je een acceptgiro thuis. Deze acceptgiro komt van het CJIB. 

Wanneer kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar? 

Je sluit een zorgverzekering af voor een kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Als je een nieuwe zorgverzekering wilt afsluiten voor het volgende kalenderjaar moet je dit voor 31 december regelen. 

Er zijn wel uitzonderingen waarbij je niet hoeft te wachten tot het einde van het jaar. De situaties waarin het op een ander moment van het jaar kan vind je hieronder: 

 • Je bent geen verzekeringsnemer.
 • Je wordt dit jaar 18 jaar.
 • Je sluit via een nieuwe werkgever een collectieve zorgverzekering af.
 • Je zorgverzekeraar wijzigt de polisvoorwaarden.
 • Je zorgverzekeraar stopt de zorgverzekering. 
Wat gebeurt er als ik aangemeld word bij het CAK?

Als je 6 maanden in totaal niet hebt betaald, dan word je aangemeld als wanbetaler bij het CAK. Dit hoeven niet 6 maanden aaneengesloten te zijn. Je moet vanaf dat moment de bestuursrechtelijke premie betalen. In 2021 is dit een premie van €147,80 per maand. 

De bestuursrechtelijke premie betaal je aan het CAK. Maar je blijft wel verzekerd bij je eigen verzekeraar. Het CAK kan via je werkgever of uitkerende instantie proberen om de premie te innen door deze in te laten houden op je salaris of uitkering. Als dit niet lukt, dan ontvang je een acceptgiro thuis. Deze acceptgiro komt van het CJIB. 

Wat gebeurt er als ik mijn premie van mijn zorgverzekering niet betaal?

Je moet iedere maand premie betalen voor je zorgverzekering. Als je deze niet betaalt, dan zal je betalingsherinneringen ontvangen van je zorgverzekeraar. Als je 6 maanden in totaal niet hebt betaald, dan word je aangemeld als wanbetaler bij het CAK. Dit hoeven niet 6 maanden aaneengesloten te zijn. De meeverzekerden zullen ook aangemeld worden als wanbetaler. 

Wil je voorkomen dat je aangemeld wordt als wanbetaler bij het CAK? Je kunt altijd contact met ons opnemen, wij denken graag met je mee.

Wat is een bestuursrechtelijke premie?

Als je 6 maanden in totaal niet hebt betaald, dan word je aangemeld als wanbetaler bij het CAK. Dit hoeven niet 6 maanden aaneengesloten te zijn. Je moet vanaf dat moment de bestuursrechtelijke premie betalen. 

De bestuursrechtelijke premie is 20% hoger dan de gemiddelde premie van dat jaar. De gemiddelde premie voor een basisverzekering is in 2021 €123,17. Daar komt dan 20% bij. De bestuursrechtelijke premie wordt dan €147,80.  

De 20% verhoging wordt niet ingezet om de premieachterstand af te betalen. Het is een boete die iedere maand betaald moet worden. Als je de bestuursrechtelijke premie betaald ben je niet je premieachterstand aan het aflossen. 

Wat is een briefadres?

Een briefadres is een adres dat in de BRP (Basisregistratie Personen) geregistreerd staat. Dit adres heb je nodig om een zorgverzekering af te sluiten. Het briefadres kan het woonadres zijn van familie, een vriend of een kennis. Je hebt wel toestemming nodig van de bewoner van het adres om het als briefadres te mogen gebruiken. 

Wat is een eigen bijdrage?

Naast het eigen risico moet je soms ook een eigen bijdrage betalen. Dit geldt voor bijvoorbeeld bepaalde medicijnen en zittend ziekenvervoer. Dus ook als je je eigen risico al volledig hebt betaald, kan het zijn dat je zelf nog moet bijbetalen. Voor bepaalde zorgkosten, zoals kraamzorg, geldt geen eigen risico maar wel een eigen bijdrage. 

Wat is een vrijwillig eigen risico?

Je kan er voor kiezen om een vrijwillig eigen risico te nemen. Je ziet dat je dan korting op je maandpremie krijgt. Dit kan voordeliger zijn in de maandelijkse kosten. Het is alleen verstandig als je het bedrag voor het wettelijk en het vrijwilliger eigen risico wel op je spaarrekening hebt staan. Als je kiest voor een vrijwillig eigen risico van €500 dan moet je de eerste €885 (€500 + €385) aan zorgkosten zelf betalen. 

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag dat je zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar je zorgkosten vergoedt. Het eigen risico is per persoon en is per kalenderjaar. Het wettelijk verplicht eigen risico in 2021 bedraagt €385. 

Het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar.

Voor de volgende zorg betaal je geen eigen risico: 

 • huisartsenzorg (inclusief de huisartenpost);
 • verloskundige zorg en kraamzorg;
 • bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten;
 • wijkverpleging;
 • nacontroles bij orgaandonatie;
 • reiskosten bij orgaandonatie. 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Heb ik recht op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg)?

De tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten is voor inwoners van Arnhem van 18 jaar of ouder die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent zelfstandig gehuisvest (niet verblijven in een instelling op basis van de Wet Langdurige Zorg).
 • Je hebt een inkomen tot maximaal 150% van de bijstandsnorm.
 • Je hebt een vermogen lager dan de vermogensgrens.
 • Je hebt het afgelopen jaar (2020) het volledige eigen risico betaald.
 • Je voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:
  – Je hebt dit jaar een eigen bijdrage te betalen aan het CAK voor WMO-hulpmiddelen of zorg thuis.
  – Je hebt een rolstoel van de gemeente ontvangen op basis van de WMO.
  – Je bent in het bezit van een AVAN vervoerspas voor aanvullend vervoer op basis van de WMO of de zorgtaxi. 
Heb ik recht op een Persoonsgebonden budget (PGB)?

Heb je zelf zorg nodig door ziekte of handicap? Of misschien door ouderdom? Dan kun je misschien een PGB aanvragen. Met een PGB kan zorg ingekocht worden bij een zorgverlener. Je bent zelf de budgethouder van het PGB. Je kan zelf een zorgverlener kiezen, de persoon die jou gaat helpen en verzorgen.

Er zijn vier verschillende soorten PGB’s:

Er zijn 4 soorten PGB’s: 

 • PGB vanuit de Jeugdwet;
 • PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Hoe vraag ik een Persoonsgebonden budget (PGB) aan?

Wil je een PGB aanvragen? Dan moet eerst bekeken worden welke zorg je precies nodig hebt. Het kan zijn dat je hier eerst een indicatie of verwijzing voor nodig hebt. Als je weet welke zorg er nodig is kan je vervolgens bekijken waar de PGB aangevraagd kan worden. Meer informatie vind je hier.

Kan je PGB (persoonsgebonden budget) in gevaar komen als je een achterstand hebt?

Ja, dat kan. De zorgverzekeraar heeft in de polisvoorwaarden de voorwaarden voor het toekennen en stopzetten van een PGB opgenomen. De achterstand kan een reden zijn voor de zorgverzekeraar om de PGB stop te zetten. 

De zorgverzekeraar mag ook de PGB verrekenen met de achterstand. Het kan zijn dat je minder of geen PGB meer ontvangt en dat deze verrekend wordt met je premieachterstand. Je recht op PGB vervalt hiermee niet.