Energie

Heb jij moeite om je energierekening te betalen? Of maak je gebruik van de energietoeslag? Hieronder lees je antwoord op de veelgestelde vragen over energie.

Heb je een andere vraag of kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Energietoeslag

Heb je zorgen over energiekosten?

Kun je de energierekening niet (meer) betalen? Dan kom je misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand voor hoge energiekosten.

Deze vergoeding is geen vast bedrag. De hoogte van het bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals het inkomen.

Voor wie?

Bijzondere bijstand is mogelijk een oplossing voor inwoners die:

 • in Arnhem wonen en 18 jaar of ouder zijn
 • zelf energiekosten betalen
 • niet meer spaargeld hebben dan € 7.605 (alleenstaanden) of € 15.210 (alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden)
 • de noodzakelijke kosten voor energie* vanaf € 122 per maand niet meer kunnen betalen door een gestegen energierekening.

*Nibud heeft de noodzakelijke energiekosten vastgesteld op € 122. Dit is het bedrag dat een éénpersoonshuishouden – vóór de energiecrisis – gemiddeld minimaal kwijt was aan energiekosten. Voor iedere extra huisgenoot komt er € 15 per maand bij, tot maximaal 5 personen.

Verder goed om te weten

 • Wanneer u een aanvraag indient, toetsen we eerst of u mogelijk (nog) recht heeft op andere regelingen. Zoals de eenmalige energietoeslag of het landelijk Noodfonds Energiekosten.
 • Het is mogelijk om bijzondere bijstand voor hoge energiekosten met terugwerkende kracht (maximaal 3 maanden) aan te vragen.
 • Bent u student? Dan wordt altijd het maximale leenbedrag bij DUO meegerekend bij uw inkomen.

Aanvraag

Kijk voor meer informatie over het aanvragen op de pagina bijzondere bijstand aanvragen van de gemeente Arnhem.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Kom dan langs op een van onze inloopspreekuren of maar online een afspraak.

 

Heb ik recht op de energietoeslag?

Je komt in aanmerking voor de energietoeslag als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je inkomen is niet te hoog
 • Je woont in Arnhem
 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Je betaalt de energierekening zelf of via de huur
 • Je  verblijft niet in een inrichting, bijvoorbeeld een zorginstelling of begeleid wonen.

Denk je in aanmerking te komen voor de energietoeslag en heb je deze nog niet ontvangen. Je kunt (vanaf 23 oktober) hier de energietoeslag aanvragen.

Lukt het je niet om dit zelf aan te vragen, neem dan contact met ons op of kom langs op een van onze inloopspreekuren.

Heb ik als student recht op de energietoeslag?

Ja, DUO keert het bedrag uit aan:

 • Studenten die op 1 oktober 2023 een beurs voor uitwonenden én een aanvullende beurs ontvangen.
 • Studenten die op 1 oktober 2023 geen recht meer hebben op een prestatiebeurs (basisbeurs en aanvullende beurs), maar in de laatste maand van hun prestatiebeurs nog wel een aanvullende beurs hadden. Ook moeten zij in de maand oktober 2023 een lening hebben bij DUO.

Deze tegemoetkoming is een gift.

Automatisch bericht

DUO betaalt het bedrag vanaf januari 2024 uit op het rekeningnummer dat bij DUO bekend is. Als je hiervoor in aanmerking komt, krijg je van tevoren automatisch bericht.