Werk

Wanneer mag je wel of niet ontslagen worden? Hoelang mag een proeftijd duren? Bekijk hier de veel gestelde vragen rondom werk, contracten en ontslag. Kom je er niet uit of staat je vraag er niet tussen? Neem contact met ons op en we helpen je verder op weg.  

Contract

Hoeveel uren mag ik werken als minderjarige?

 

13 en 14 jaar 15 jaar 16 en 17 jaar
Maximaal aantal uren op een schooldag 2 uur 2 uur 9 uur (inclusief schooltijd)
Maximaal aantal uren op een niet-schooldag 7 uur 8 uur 9 uur
Maximaal aantal uren op een vakantiedag 7 uur 8 uur 9 uur
Maximum aantal uren per schoolweek 12 uur 12 uur 45 uur (inclusief schooltijd)
Maximum aantal uren per vakantieweek 40 uur 45 uur
Vroegste begintijd

 

7.00 uur
Maximale eindtijd

 

19.00 uur
Maximum aantal werkdagen per week 5
Zondag Niet toegestaan Minstens 13 zondagen per jaar vrij zijn

Klik hier voor meer informatie vanaf 18 jaar.

Hoe lang mag een proeftijd zijn?

Een proeftijd moet altijd op papier (schriftelijk) worden vastgelegd
Hoelang de proeftijd duurt hangt af van het arbeidscontract 

 • Er is geen proeftijd bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter. Dan mag je werkgever beslissen om geen proeftijd afspreken.  

Een proeftijd duurt maximaal 1 maand bij 

 • Een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum; 
 • Een tijdelijk arbeidscontract voor meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar 

Een proeftijd duurt maximaal 2 maanden bij:  

 • Een vast dienstverband;  
 • Een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.  

Bij een tijdelijk arbeidscontract (vanaf 6 maanden) kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Die andere regels mogen alleen als dit ook in de cao of in een regeling door een bestuursorgaan (zoals de gemeente) staat beschreven 

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Heb je bij dezelfde werkgever 3 keer na elkaar een tijdelijk contract gehad? Of heb je bij dezelfde werkgever langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten gehad? Dan gaat je tijdelijke contract automatisch over in een vast contract. Als hier een uitzondering voor is, moet deze in de cao staan beschreven.  

 

Loon

Ik werk als zelfstandig ondernemer en kan door restklachten van Corona voorlopig niet werken. Heb ik ergens recht op?  

De overheid heeft een aantal regelingen voor ZZP’ers, die geen of minder inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen. Deze regelingen zijn alleen niet van toepassing als je inkomen verliest als gevolg van het feit dat je niet/minder kunt werken als gevolg van klachten die verband houden met een corona infectie 

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan kun je hier gebruik van maken. Heb je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan kun je een uitkering in het kader van de Participatiewet (bijstand) aanvragen. Je vraagt deze uitkering aan bij de gemeente.

Ik werk minder uren dan in mijn contract staan. Mag mijn werkgever mij dan minder uitbetalen?

Een werkgever mag de min-uren, dat zijn de uren die je ‘te weinig’ hebt, niet verrekenen met je loon of je verlofuren.
Soms mag dit wel, namelijk als: 

 • Je werkgever er alles aan doet om ervoor te zorgen dat je genoeg uren kon werken, zoals je voldoende inroosteren. En dit kon niet door jouw situatie. (Langdurige) ziekte is bij deze uitzondering uitgesloten.
 • Er in je contract staat dat je werkgever het recht heeft om de min-uren te verrekenen en jij hebt dit contract ondertekent.  
 • Er in de CAO staat dat dit is toegestaan. 

 

Wat is het minimumloon?

Het wettelijk minimumloon krijg je voor een volledige werkweek. Dat is meestal 36, 38 of 40 uur per week. Hoeveel uur dat is , hangt af van de sector waarin je werkt en de cao-afspraken die voor die sector gelden. In de cao-afspraken staat hoelang een normale werkweek duurt. Daarnaast is het minimumloon afhankelijk van je leeftijd. De hoogte van het minimumloon kan je hier vinden. 

Ontslag

Ik word ontslagen, mag dat zomaar?

Heb je een vast contract, dan kan je werkgever je niet zomaar ontslaan. Je werkgever moet hier een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld doordat ze geld moeten besparen, je slecht je werk doet, je functie niet meer doorgaat, je lang ziek bent of  een dringende reden als diefstal. In dit soort gevallen kan je vaste contract worden opgezegd. Maar alleen als jullie daar allebei mee akkoord gaan of er toestemming van het UWV of de kantonrechter is. Bij deze laatste twee moet je werkgever kunnen aantonen dat het economisch niet goed gaat met het bedrijf. En dat zij daardoor mensen moeten ontslaan of dat je je werk niet goed doet of je geen goede werkrelatie hebt met je werkgever. Is van dit laatste geen sprake, dan is de werkgever bij het geven van ontslag afhankelijk van jouw medewerking. 

Heb je een tijdelijk contract of heb je een oproepcontract? Opzeggen voor de einddatum van je contract mag alleen tijdens je proeftijd . Als dit na je proeftijd is, dan moet je daarover in het contract afspraken maken met je werkgever (dit heet ook wel: tussentijds opzeggen). 

Zegt je werkgever tussentijds op? Als je werkgever tussentijds wilopzeggen, moet hij toestemming vragen aan UWV of aan de kantonrechter. Bij wie hij moet zijn, is afhankelijk van de reden van de opzegging. Jouw werkgever moet zich daarbij ook altijd houden aan de opzegtermijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je het met je werkgever eens wordt over het tussentijds eindigen van het contract. Je gaat dan met wederzijds goedvinden of instemming uit elkaar. 

Ik word ontslagen. Heb ik recht op transitievergoeding? En hoe hoog is deze?

Een transitievergoeding is een geldbedrag dat je ontvangt van je werkgever bij ontslag of bij het einde van je contract. De hoogte van de vergoeding hangt af van hoe lang je daar hebt gewerkt en hoe hoog je salaris is.

De vergoeding is maximaal € 84.000 bruto (of als je jaarsalaris hoger is dan € 84.000 maximaal één bruto jaarsalaris). Wil je zelf berekenen hoe hoog je transitievergoeding zou moeten zijn? Kijk dan op deze website of vraag ernaar bij onze Sociaal Raadslieden 

Ziekte

Ik ben ziek en heb een tijdelijk contract (gehad), wat nu?

Ben je ziek en heb je een tijdelijk contract? Dan betaalt je werkgever minimaal 70% van je loon door tot het einde van je contract (met een maximale tijd van 2 jaar).  

Ben je ziek terwijl je tijdelijkcontract afloopt? Je werkgever is niet verplicht dit contract te verlengen.  

Ben je ziek terwijl je tijdelijke contract is afgelopen of ben je binnen 4 weken na afloop van je contract ziek geworden? Dan kan het zijn dat je recht hebt op een ziektewetuitkering. Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op en we denken graag met je mee.

Ik ben ziek, mag mijn werkgever mij ontslaan?

Ben je langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan je werkgever ontslag voor je aanvragen bij het UWV. Tijdens de eerste 2 jaar van je ziekte of arbeidsongeschiktheid mag je niet worden ontslagen, op enkele uitzonderingen na, bijvoorbeeld; 

 • Jonvoldoende meewerkt aan dat je weer beter wordt en kunt werken (re-integratie).
 • Je werkgever een ontslagvergunning aangevraagd heeft bij UWV voordat je ziek werd. 
 • Je al een langere tijd regelmatig ziek thuis en dit heeft vervelende gevolgen voor jouw werkgever.