Schulden

Een terugbetaling van de inkomstenbelasting waar je niet op gerekend had, een hoger salaris waardoor je toeslagen moet terugbetalen, plotseling moeten verhuizen door een scheiding waardoor er onverwachte kosten zijn gemaakt… Schulden kunnen iedereen overkomen. En als je geen spaargeld achter de hand hebt kan het betekenen dat je onverwachte kosten niet direct kan betalen. We helpen je graag op weg. Hier lees je de antwoorden op onze meest gestelde vragen. Kom je er niet uit? Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen je graag.

Betalingsregelingen

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen? 

Meestal kan je een betalingsregeling afspreken met het bedrijf waar je een rekening van moet betalen. Belangrijk om te weten is dat een bedrijf volgens de wet niet verplicht is om mee te werken aan een betalingsregeling.  

 • Als je een voorstel voor een betalingsregeling gaat doen is het handig om van te voren een overzicht te hebben van jouw inkomsten en uitgaven. Kom je daar niet uit? Wij kunnen je helpen. Neem contact met ons op voor een gratis Budgetcheck. 
 • Als je een voorstel per brief of e-mail wilt sturen kan je gebruik maken van deze voorbeeldbriefVermeld in de brief hoeveel je per maand wilt afbetalen en wanneer de betalingsregeling stopt. Stuur bewijsstukken mee van je inkomsten en uitgaven, zodat je het voorstel goed kunt uitleggen. 
 • Als je een aflosplan wilt maken met meerdere schuldeiserskan je op deze website een tool vinden die  helpt om een aflosplan te maken die haalbaar is voor jouw budget.

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op en wij denken graag met je mee!

Incasso en deurwaarder

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Wat nu?

Als de schuld is overgedragen aan een deurwaarder kan er een beslag op een bankrekening gelegd worden. De deurwaarder vraagt hiervoor toestemming van een rechter. Dit betekent dat de deurwaarder moet beschikken over een vonnis, een dwangbevel, een beschikking of een notariële akte. De Belastingdienst of de gemeente hoeft niet naar de rechter. Zij kunnen zelf een dwangbevel schrijven.

De deurwaarder heeft om beslag op de bankrekening te leggen een beslagexploot. Dit beslagexploot deelt de deurwaarder met de bank. De bank bevriest vervolgens de bankrekening. Er kan dan nog wel geld op de bankrekening gestort worden, maar er kan niks meer afgehaald worden. Je kan dus ook niet meer pinnen voor boodschappen. De bank heeft 4 weken de tijd om informatie over het banksaldo met de deurwaarder te delen. De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen een kopie van de verklaring naar jou toe. Het bedrag dat op het moment van beslag op jouw rekening staat wordt overgemaakt aan de deurwaarder. Als er een dag na het leggen van het beslag loon is gestort, dan valt deze niet onder het beslag. Het kan zijn dat het bedrag dat de deurwaarder ontvangt nog niet genoeg is om de gehele schuld af te lossen. De deurwaarder mag dan op een later moment opnieuw beslag leggen op jouw bankrekening.

Het leggen van dit beslag kost geld. Deze kosten zijn voor jouw rekening. De bank haalt deze kosten af van het bedrag dat aan de deurwaarder gestort wordt. Zijn de kosten van het beslag hoger dan het bedrag dat de deurwaarder van uw rekening kan halen? Dan is het beslag misschien onrechtmatig.

Beslagvrij bedrag

Ook voor dit beslag geldt een bedrag dat over moet blijven om in levensonderhoud te kunenn voorzien. Dit heet het beslagvrije bedrag. Het is een vast bedrag en hangt af van uw persoonlijke situatie:

 • Ben je alleenstaand zonder kinderen? Dan is het beslagvrije bedrag € 1.661,40.
 • Ben je een alleenstaande ouder? Dan is het beslagvrije bedrag € 1.779,52.
 • Ben je getrouwd of samenwonend zonder kinderen? Dan is het beslagvrije bedrag € 2.199,34.
 • Ben je getrouwd of samenwonend met kinderen? Dan is het beslagvrije bedrag € 2.317,45.

Voorbeeld
Je bent alleenstaand zonder kinderen. Je hebt een beslagvrij bedrag van €1.661,40. Op het moment van het beslag staat er een bedrag van €3.300 op jouw rekening. De deurwaarder mag dan beslag leggen op €3.300 – €1.661,40 = €1.638,60. De bank haalt hier de kosten die zij zelf maken vanaf en maakt het bedrag dan over aan de deurwaarder.

Andere vormen van beslag
Naast een beslag op een bankrekening kan er ook een beslag op het inkomen of de inboedel gelegd worden.

Er is beslag gelegd op mijn inboedel. Wat nu?

Als de schuld is overgedragen aan een deurwaarder kan er een beslag op de inboedel gelegd worden. De deurwaarder vraagt hiervoor toestemming van een rechter. Dit betekent dat de deurwaarder moet beschikken over een vonnis, een dwangbevel, een beschikking of een notariële akte.

De deurwaarder komt thuis langs. Hier ontvang je een brief voor met de datum waarop de deurwaarder langs komt. De deurwaarder maakt een lijst van de spullen die bij jou thuis staan. Deze lijst heet een ‘proces-verbaal’. De deurwaarder zal niet alle spullen op deze lijst zetten. Er zijn een aantal spullen waar geen beslag op gelegd mag worden. Zorg dat je thuis bent. Als je niet thuis bent mag de deurwaarder met politie en een slotenmaker naar binnen. De extra kosten die gemaakt worden komen voor jouw eigen rekening. Het kan zijn dat je weinig spullen van waarde in huis hebt liggen. Het leggen van het beslag op inboedel kost geld. Als de koste hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop van de spullen, dan mag de deurwaarder het beslag niet doorzetten.

Beslagverbod
Er zijn een aantal spullen in huis waar geen beslag op gelegd mag worden. Het gaat om:

 • basis inboedel zoals bedden, beddengoed, tafel, stoelen, gordijnen, servies, kasten, koelkast en wasmachine;
 • kleding;
 • eten en drinken;
 • spullen voor persoonlijke verzorging zoals een föhn of een scheerapparaat;
 • spullen die u in Nederland nodig heeft voor een normaal leven zoals een mobiele telefoon of een computer;
 • speelgoed van uw kinderen;
 • spullen die u nodig heeft om uw inkomen te houden of voor een studie;
 • belangrijke persoonlijke spullen zoals een trouwring of fotoboeken;
 • huisdieren en spullen die u nodig heeft voor het verzorgen van uw huisdieren;
 • spullen die niet van u zijn volgens een akte van de notaris. Dit staat bijvoorbeeld in een samenlevingsovereenkomst.
 • spullen van een huurder of onderhuurder. U moet de deurwaarder dan wel een huurcontract kunnen laten zien.

Ook op deze spullen met een beslagverbod zijn er weer uitzonderingen. Heb je bijvoorbeeld meerdere dure smartphones? Dan kan de deurwaarder er toch voor kiezen om beslag te leggen op de telefoon(s). Of heb je heel veel dure merkkleding liggen? Dan kan er toch op een deel van de kleding een beslag gelegd worden. Als je twijfelt of het beslag mag, neem dan contact met ons op.

Andere vormen van beslag
Naast een beslag op inboedel kan er ook een beslag op de bankrekening of op jouw inkomen worden gelegd.

Er is beslag gelegd op mijn inkomen. Wat nu?

Als de schuld is overgedragen aan een deurwaarder kan er een beslag op het inkomen gelegd worden. Dit noemen we een loonbeslag. De deurwaarder vraagt hiervoor toestemming van een rechter. Dit betekent dat de deurwaarder moet beschikken over een vonnis, een dwangbevel, een beschikking of een notariële akte.

Wat kan je doen?
Als er beslag gelegd is op jouw inkomen, dan moet er iedere maand een vast bedrag overblijven om in de basiskosten van jouw levensonderhoud te voorzien. Dit is een minimum bedrag waar u iedere maand recht op heeft. Dit noemen we een beslagvrije voet. Het bedrag dat boven de beslagvrije voet ligt wordt verdeeld onder de schuldeiser(s). Maak voor het berekenen van jouw beslagvrije voet gebruik van deze rekentool. Kom je er niet uit? Je kunt ook altijd contact met ons opnemen voor het berekenen van jouw beslagvrije voet.

Heb je een beslagvrije voet kunnen berekenen? Controleer dan of deze klopt met de beslagvrije voet die de deurwaarder heeft berekend. Dit staat in de brief die je hebt ontvangen van de deurwaarder. Kom je er niet uit? Je kan de deurwaarder altijd bellen om te vragen welke beslagvrije voet zij gebruiken voor jouw dossier. Als de beslagvrije voet van de deurwaarder anders is dan die van jou, dan kan je een verzoek indienen om de beslagvrije voet aan te laten passen. Laat jouw eigen berekening aan de deurwwaarder zien.

Laat eventuele andere schuldeisers weten dat er een beslag op het inkomen is gelegd. Als je een betalingsregeling met iemand anders hebt afgesproken kan het zijn dat je deze nu niet meer kan betalen. Laat dit dan zo snel mogelijk weten. Heb je hier hulp bij nodig? Je kunt ook altijd contact met ons opnemen. Wij denken graag met je mee welke hulp het beste bij jou past.

Andere vormen van beslag
Naast een loonbeslag kan er ook een beslag op de bankrekening of inboedel worden gelegd.

Hoe weet ik of de incassokosten kloppen?

Een schuldeiser of incassobureau mag alleen kosten berekenen als hij jou eerst een herinneringsbrief en/of aanmaning heeft gestuurd. In die brief moet staan dat je de schuld binnen een periode van 14 dagen moet betalen. Als je niet op tijd betaald, betaal je hiervoor incassokosten. Hoeveel deze incassokosten zijn staat ook in deze brief vermeldAls je geen herinneringsbrief hebt gekregen, hoef je de incassokosten niet te betalen.  

In de Wet Incassokosten (WIK) staat hoe hoog de maximale incassokosten mogen zijn:   

 • 15% over de eerste €2.500 (maar altijd minimaal €40);
 • 10% over de volgende €2.500;
 • 5% over de volgende €5.000;
 • 1% over de volgende €190.000; 
 • 0,5% over het bedrag daarboven.

Om uit te rekenen of de incassokosten kloppen kunt je de bovenstaande gegevens gebruiken. Daarnaast kan je ook gebruik maken van deze tool 

Als je rekening van je schuld bij een incassobureau ligt, is het ook belangrijk om te checken of de hoofdsom klopt. Er kunnen verbogen dubbele incassokosten in het overzicht staan. Als een schuldeiser (de instantie waar je de schuld hebt opgebouwd) zijn eigen incassotraject heeft opgestart zijn daar al incassokosten voor berekend. Het incassobureau mag niet dezelfde incasskosten weer in rekening brengen. Als dit wel gebeurt dan heb je te maken met dubbele incassokosten.

Wat is een deurwaarder?

Als je te maken krijgt met een deurwaarder kan dit flink schrikken zijn. Een deurwaarder wordt ingeschakeld door een bedrijf(schuldeiser) als er een rekening niet betaald wordt. Dit is meestal het laatste redmiddel voor een bedrijf om de rekening betaald te krijgen. De deurwaarder helpt het bedrijf en vraagt jou dwingend om de rekening te betalen. 

Een deurwaarder mag iemand oproepen om voor de rechter te komen met een dagvaardingAls er een uitspraak van de rechter ismag de deurwaarder beslag leggen op het inkomen, de inboedel en de bankrekening. Als je de rekening niet betaalt, heeft de deurwaarder ook toestemming om jou uit je huis te zetten. Uit huis zetten mag alleen bij huurschulden.

De deurwaarder kan op verschillende manieren een betaling af te dwingen bij iemand die een schuld moet betalen. In dit proces maken meerdere partijen kosten om een betaling af te dwingen bij iemand die schulden heeft (de schuldenaar). Deze kosten moet de schuldenaar ook betalen. De kosten die een deurwaarder maakt zijn opgeschreven in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’. Hier vind je een overzicht van de kosten van een deurwaarder. De kosten van een deurwaarder kunnen heel hoog worden. Als je te maken krijgt met een deurwaarder is het verstandig om goed contact te onderhouden en haalbare afspraken te maken.   

Wat is een incassobureau? 

Een incassobureau kan worden ingeschakeld door een bedrijf als er een rekening niet betaald wordt. Het bedrijf waar je een schuld hebt opgebouwd gebruikt een incassobureau om bij achter het te betalen geld aan te gaan.  

Een incassobureau heeft beperkte mogelijkheden tot het innen van de vordering(rekening). Zo moet een incassobureau herinneringsbrieven sturen en extra kosten (incassokosten) mogen in rekening worden gebracht tot een bepaalde hoogte. Je leest daar meer over bij de vraag: Hoe weet ik of de incassokosten kloppen?

Schulden en rekeningen

Ik kan mijn rekening niet betalen. Wat nu? 

Het kan erg schrikken zijn als je voor een (onverwachte) rekening komt te staan. Als het niet lukt om de rekening in één keer te betalen, kan een betalingsregeling misschien helpen. Het is belangrijk dat je vóór het verlopen van de betalingstermijn van de rekening contact opneemt met het bedrijf waar je aan moet betalen. Je kan aangeven bij het bedrijf dat het je niet lukt om de rekening in één keer te betalen. Vaak wordt er een betalingsregeling afgesproken. Het is verstandig om uit te zoeken welke betalingsregeling binnen je budget past. Het kan zijn dat de betalingsregeling namelijk ook geld kost en dat niet past binnen jouw budget. Vraag dan of het mogelijk is om de regeling te verlagen naar een bedrag dat je wel kunt betalen. Eventueel kan je aangeven dat je stukken kan opsturen van je inkomen en uitgaven, zodat duidelijk wordt dat je niet meer kunt betalen dan het afgesproken bedrag. 

Is het niet mogelijk om een geschikte betalingsregeling af te spreken, kijk dan of je ergens op kunt besparen in jouw budget. Belangrijk hierbij is dat je de andere vaste lasten blijft betalen.  

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.  

Ik kan mijn schulden niet betalen. Wat nu?

Als het binnen je budget past is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Zo kun je sneller van je schulden afkomen. Je kunt contact opnemen met de schuldeiser om een passende betalingsregeling af te spreken. Wij denken graag met je mee, je kunt contact met ons opnemen.

Mocht je meer schulden hebben en is het niet meer mogelijk om dit met een betalingsregeling op te lossen? Dan is schuldhulpverlening misschien de oplossing voor jou. Zij onderzoeken samen met jou of een schuldenregeling mogelijk is. Je kunt schuldhulpverlening aanvragen via de Wijkteams ArnhemWijkteams Arnhem kunnen contact opnemen met Plangroep. Zij zijn de specialisten op het gebied van schuldhulpverlening in Arnhem.