Inkomen

Als je rond moet komen van een laag inkomen, ziekt bent of werkloos wordt is het fijn om te weten of je recht hebt op een aanvulling of uitkeringHier lees je het antwoord op onze meest gestelde vragen over inkomen, bijstand en uitkeringen. Verder praten of hulp nodig? Neem contact met ons op.  

Bijstand en uitkeringen

Heb ik recht op een uitkering?

Dit hangt af van een paar zaken. Elke uitkering heeft andere regels.

Ik word werkloos
Word je werkloos? Dan heb je recht op een WW-uitkering wanneer je 5 of meer uur werk per week verliest en in de afgelopen 36 weken of in ieder geval 26 weken hebt gewerkt. Hoe lang je recht op een WWuitkering hebt, hangt ervan af hoeveel jaren je hebt gewerkt. Lees hier meer informatie over een WW-uitkering. 

Ik ben ziek met werkgever
Ben je 
ziek? Heb je nog een werkgever? Dan moet je werkgever je loon doorbetalen zolang je ziek bent. Misschien betaalt je werkgever alleen een deel van je loon uit. Omdat je al langer ziek bent, kun je misschien een toeslag krijgen via het UWV.  

Ik ben ziek zonder werkgever
Ben je 
ziek en heb je geen werkgever meer, omdat je contract afliep of omdat je een WW-uitkering kreeg? Dan kun je een ziektewetuitkering krijgen. Ook werknemers die via het uitzendbureau werken en ziek worden hebben recht op een ziektewetuitkering.  

Ik ben al langer dan 2 jaar ziek
Ben je langer dan 
2 jaar ziek? Dan heb je misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Er zijn verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Welke voor jou geldt, hangt af van de reden waarom je niet kunt werken en hoe lang de verwachting is dat je niet kunt werken. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Ik ben minderjarig en ziek
Ben
 al vóór je 18e ziek of heb je een handicap waardoor je geen of weinig kans maakt op de banenmarkt, dan kun je misschien een Wajonguitkering krijgen. Kijk hier voor meer informatie.

Zijn geen van de bovenstaande situaties op jou van toepassing? 
Heb je geen eigen geld (vermogen) waar je van kunt leven? Dan heb je misschien recht op een bijstandsuitkering. Dit hangt wel af van het inkomen van een eventuele partner. Je leest hier meer.

Hoe hoog is een bijstandsuitkering?

Dat hangt af van je leeftijd, je woonsituatie en of er ook ander inkomen is. Als je een ander inkomen hebt gaat dat af van het bedrag van de bijstandsuitkering. Huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en kinderbijslag tellen niet meer als ander inkomen.  

Ben je jonger dan 21 jaar? Dan wordt er van je ouders verwacht dat ze mee helpen met het betalen van je kosten om jezelf te onderhouden. Is dit niet mogelijk, dan kunt je een uitkering aanvragen. Deze is lager dan de bedragen die genoemd staan op de website van de gemeente Arnhem.

Op de website van de gemeente Arnhem, lees je de bedragen van de bijstandsuitkering
Kijk voor extra informatie ook eens op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb minder inkomen door corona. Wat kan ik doen?

Heb je door de coronacrisis minder inkomen en lukt het niet om jouw noodzakelijke woonkosten te betalen? Mogelijk heb je recht op de tijdelijke financiële ondersteuning (TONK). Meer informatie over de TONK vind je hier.

Inkomen

Ik heb een laag inkomen en ik heb geen geld voor onvoorziene uitgaven zoals een nieuwe koelkast. Wat kan ik doen?

Als je een laag inkomen hebt en weinig tot geen ruimte om te sparen, dan kan een kapotte koelkast niet altijd in het budget passen om te vervangen. Misschien kom je dan in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag of bijzondere bijstand.

Inidividuele inkomenstoeslag
Wanneer je al 3 jaar of langer van een bijstandsinkomen moet leven heb je recht op individuele inkomenstoeslag. Je kunt dit ieder jaar aanvragen en het is bedoeled om onverwachte uitgaven mee op te vangen. Bijvoorbeeld die kapotte koelkast. Je leest hier meer informatie.  

Bijzondere bijstand
Heb je geen recht op de individuele inkomenstoeslag? Of is het bedrag niet voldoende omdat er bijvoorbeeld niet alleen de koelkast, maar ook de wasmachine kapot is gegaan? Misschien heb je dan recht op bijzondere bijstand. Je hebt recht op bijzondere bijstand als je geen eigen geld hebt en onvoldoende geld hebt gespaard om onverwachte uitgaven van te betalen. De gemeente beoordeeld of je recht hebt op bijzondere bijstand.

Neem contact met ons op voor gratis hulp en advies. 

Ik heb een laag inkomen, heb ik recht op een aanvulling en zo ja, welke?

Als je inkomen onder de bijstandsnorm zit, heb je recht op een aanvulling. Welke aanvulling dit is, hangt af van je inkomenssituatie.  

Uitkering van het UWV
Als je een uitkering van het UWV hebt dan kun je via het UWV een toeslag aanvragen.

Minder inkomen door ziekte
Ben je ziek en krijg je wel loon doorbetaald door je werkgever terwijl je ziek bent? Dan kun je via het UWV een toeslag aanvragen.

Inkomen uit arbeid
Werk je te weinig uren waardoor je onder de bijstandsnorm blijft? Dan kun je een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen via de gemeente.

Ik kom niet rond van mijn inkomen. Wat kan ik doen?

In dat geval is het goed om te beginnen met alles op een rijtje te zetten. Wat komt er aan geld binnen en wat moet er aan vaste lasten worden betaald?

Gaat er meer geld uit dan dat er binnen komt? Kijk dan eens of je kunt besparen op bijvoorbeeld loterijen of abonnementen. Hoeveel geef je echt uit aan boodschappen? Kan dat minder? Bedenk goed waar je geld aan uitgeeft. Laat iemand meekijken die misschien strenger kijkt naar wat je uitgeeft. De auto, is die nodig? Of is het misschien goedkoper om hem om te ruilen voor een kleiner model die minder kost? Bedenk wat je al snel kunt veranderen.

Heb je hier hulp bij nodig? Wij adviseren je gratis en zonder dat iets moet.

Wat is het minimumloon?

Het wettelijk minimumloon krijg je voor een volledige werkweek. Dat is meestal 36, 38 of 40 uur per week. Hoeveel uur dat is , hangt af van de sector waarin je werkt en de cao-afspraken die voor die sector gelden. In de cao-afspraken staat hoelang een normale werkweek duurt. Daarnaast is het minimumloon afhankelijk van je leeftijd. De hoogte van het minimumloon kan je hier vinden.