Belastingen en toeslagen

Het is niet altijd makkelijk om de zaken rondom belasting en toeslagen te begrijpen. Want op welke toeslagen heb je recht? En hoe weet je of een beschikking van de Belastingdienst wel of niet klopt? Hier lees je het antwoord op veelgestelde vragen over belastingen en toeslagen. Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op

Toeslagen

Heb ik recht op toeslagen? En op welke?

We hebben vier soorten toeslagen namelijkzorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. Deze toeslagen zijn een tegemoetkoming in de kosten voor jouw zorgverzekering, huur of kind. Of je recht hebt op toeslagen is afhankelijk van verschillende factoren. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar je:  

 • totale jaarinkomen (ook wel toetsingsinkomen genoemd)
 • vermogen  
 • woon- en leefsituatie
 • huurprijs 

Om te bepalen of je recht hebt op toeslagen kun je een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Je krijgt alvast de toeslag uitbetaald, maar achteraf wordt door de Belastingdienst gecontroleerd of je de juiste bedragen hebt ontvangen. Je krijgt een voorschot.

Er zijn een aantal uitzonderingen die van invloed kunnen zijnEnkele voorbeelden zijn:  

 • Je verzorgt iemand in huis.
 • Je hebt een groot huishouden.
 • De huur is te hoog geworden voor de huurtoeslag.
 • Je hebt een nabetaling van inkomsten of een afkoopsom ontvangen.

Val je onder een van deze uitzonderingen, heb je een vraag of kom je er niet uit met de proefberekeningNeem contact met ons op of maak een afspraak. We helpen je graag.

 

Mijn toeslag is niet uitbetaald. Wat nu?

Dat is een vervelende situatie. Er kunnen verschillende reden zijn waarom een toeslag niet is uitbetaald. De toeslag wordt uitbetaald op de 20e van elke maand. Valt de 20e in het weekend? Dan wordt de toeslag op de 1e werkdag na de 20e uitbetaald. Daarnaast kunnen er nog andere redenen zijn waarom de toeslag niet wordt uitbetaald. Enkele voorbeelden zijn: 

 • Er een wijziging is in je woon-/leefsituatie.
 • Het jaarrecht op toeslagen is verbruikt door een wijziging.
 • Je rekeningnummer is niet hetzelfde als de naam van degene die de toeslag heeft aangevraagd.
 • Je toetsingsinkomen is door de Belastingdienst opnieuw ingeschat.
 • Je toeslag is volledig verrekend.
 • Je toeslag is stopgezet. 

Controleer of een van bovenstaande oorzaken van toepassing is. Is er geen sprake van bovenstaande oorzaken of klopt dit niet? Dan kun je de toeslagen weer aanpassenDit kan je online aanpassen of telefonisch doorgeven. De Belastingdienst kan je bereiken via de BelastingTelefoon 0800-0543.

Soms zijn er minder bekende redenen waarom de toeslag niet wordt uitbetaald. Loop je tegen een van deze oorzaken aan of lukt het niet om jouw toeslag te wijzigen? Neem dan contact met ons op.

De betalingsregeling van de Belastingdienst is te hoog. Wat kan ik er aan doen?

Heb je een brief gekregen waarin staat dat je toeslag moet terugbetalen? Maar kunt je de maandelijkse termijnen niet betalen en kunt u ook niet laten verrekenen?  In bijzondere gevallen mag je een lager maandbedrag betalen.

Met het formulier ‘Verzoek persoonlijke betalingsregeling kun je de Belastingdienst vragen om een lager maandbedrag. Zij kijken naar uw persoonlijke en financiële omstandigheden.

Wanneer krijgt u géén persoonlijke betalingsregeling?

Gelden 1 of meer van de volgende situaties voor u? Dan krijgt u géén persoonlijke betalingsregeling:

 • U hebt een auto. De dagwaarde van de auto is meer dan € 2.269.
  Let op: hebt u de auto nodig vanwege ziekte of een handicap? Dan geldt deze situatie niet voor u.
 • U hebt een koophuis met overwaarde: de waarde van het huis is hoger dan de hypotheek die u op het huis hebt.
 • De waarde van uw inboedel en bezittingen is meer dan € 2.269. Bezittingen zijn bijvoorbeeld uw boot, caravan, motor, vakantiehuisje, antiek of waardepapieren.
Ik moet toeslag terugbetalen, maar dat kan ik niet. Wat kan ik doen?  

Heb je een brief gekregen waarin staat dat je toeslag moet terugbetalen? Wat kun je hier aan doen.

 1. De terugvorderingsbeschikking klopt en ik moet betalen
 2. De terugvorderingsbeschikking klopt niet en ik moet betalen

1. De terugvorderingsbeschikking klopt en ik moet betalen.

Je hebt een beschikking ontvangen van de Belastingdienst. In deze beschikking staat dat je te veel toeslag hebt ontvangen en dit moet terugbetalen.  Je kunt de beschikking in één keer betalen of in termijnen.

Je vindt in deze beschikking een voorstel van de Belastingdienst Toeslagen.  Klopt de beschikking dan kun je dit voorstel aanhouden. Is dit voorstel te hoog of te laag dan kunt u zelf een voorstel indienen. Aan het indienen van een voorstel zitten een aantal voorwaarden:

 • De eerste betaling dient voor de uiterste betaaldatum binnen te zijn
 • U dient het bedrag binnen maximaal 24 termijnen terug te betalen
 • De minimale betalingsregeling is €20,- per maand.

Heb je een acceptgiro ontvangen dan kun je hier het voorgestelde bedrag invullen en afgeven bij de bank. Je ontvangt over ongeveer 2 weken een nieuwe acceptgiro. Heb je geen acceptgiro ontvangen dan kunt u het geld overmaken.

In beide gevallen zorgt de eerste betaling voor een betalingsregeling. Je dient de maand erna voor de uiterste betaaldatum te betalen. Bijvoorbeeld; De uiterste datum is 27 januari. Je dient dan elke betaling erna voor de 27e van elke maand over te maken.

Je kunt uiteraard, na de eerste betaling, ook elke maand een hoger of lager bedrag overmaken. Let hierbij wel op dat het bedrag gelijk is aan het minimale bedrag en je voor de uiterste betaaldatum betaalt.

2. De terugvorderingsbeschikking klopt niet en ik moet betalen.

De terugvorderingsbeschikking klopt niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Veel voorkomende oorzaken zijn;

 • Je inkomen van de voorschotbeschikking is verkeerd geschat
 • Je woon-en leefsituatie is in het kalenderjaar gewijzigd
 • Je toeslag is om bepaalde redenen door de Belastingdienst stopgezet
 • Er is sprake van een bijzondere situatie (bijv.: groot huishouden, nabetaling van inkomen, afkoopsom of afkoop klein pensioen).

Wat kunt u doen als de beschikking niet klopt:

 • Bij een voorschotbeschikking volstaat vaak het indienen van een wijziging
 • Bij de definitieve beschikking kun je bezwaar maken. Dit doe je binnen 6 weken na ontvangt van de beslissing en en kan via het formulier ‘bezwaar definitieve berekening toeslag
 • Bij een bijzondere situatie kunt u een ‘verzoek bijzondere situatie‘ indienen (bijv.: groot huishouden, nabetaling, afkoopsom of afkoop klein pensioen). Dit kan tot 5 jaar terug worden ingediend.

Ben je te laat met het indienen van een bezwaarschrift dan kun je een herzieningsverzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit doe je door een brief te schrijven naar de Belastingdienst. In deze brief geef je, samen met bewijsstukken, aan dat er nieuwe feiten en omstandigheden zijn. Na ontvangst zal de Belastingdienst is beslissing nemen op dit verzoek. Klopt de huidige beslissing niet dan zal de Belastingdienst de beschikking alsnog aanpassen.

Kom je er niet uit of heeft u hulp nodig met het indienen van een wijziging of het opstellen van een bezwaarschrift? Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Mijn toeslagen worden verrekend. Wat kan ik doen?

Heb je een vordering bij de Belastingdienst dan kan het zijn dat de Belastingdienst jouw toeslagen verrekent. Een verrekening kan verzocht worden maar ook automatisch worden ingezet door de Belastingdienst als je niet tijdig reageert op een terugvorderingsbeschikking.

Wat kunt u dan doen?
Ook dan kunt u een persoonlijke betalingsregeling aanvragen via het formulier ‘Verzoek persoonlijke betalingsregeling.

De Belastingdienst houdt bij de verrekening niet altijd rekening gehouden met uw bestaansminimum. In de brief van de Belastingdienst staat de zij de beslagvrije voet’ hebben berekend en rekening hebben gehouden met je ‘bestaansminimum’. Maar ook dan kunt u nog een persoonlijke betalingsregeling aanvragen. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat de Belastingdienst nieuwe schulden ook weer gaan verrekenen.

Als de Belastingdienst verrekent en je vermoedt dat het niet klopt. Controleer dan of de Belastingdienst de beslagvrije voet met de juiste gegevens heeft berekend. Je kunt dit zelf controleren op uwbeslagvrijevoet.nl.

Denk je dat het bedrag van jouw beslagvrije voet niet voldoende is? Bijvoorbeeld doordat je loon is veranderd? Dan kan je het formulierVerzoek Herberekening van de beslagvrije voet/het vrij te laten bedraginvullen. Vergeet daarbij niet om de bewijsstukken van de veranderingen toe te voegen. 

Heb je vragen over een persoonlijke betalingsregeling, de belastingvrije voet of kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.  

De Belastingdienst heeft beslag gelegd op mijn loon, bankrekening of mijn toeslagen worden verrekend. Wat kan ik doen?

De Belastingdienst houdt bij loonbeslag, bankbeslag en bij verrekening van toeslagen rekening met het bestaansminimum. Dit is het bedrag wat je minimaal nodig hebt om van te kunnen leven. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat je voldoende geld overhoudt om te voorzien in de basiskosten. Soms klopt deze berekening niet.

Heb je een vermoeden de de beslagvrije voet niet klopt? Controleer dit dan zelf op uwbeslagvrijevoet.nl.

De beslagvrije voet wordt door de Belastingdienst alleen bij een ‘dwangverrekening’ berekend. Dus nadat je bijvoorbeeld een aanmaning of een dwangbevel hebt gekregen. Staat de beslagvrije voet niet vermeld in de brief die je over de verrekening hebt gekregen? Bel dan de Belastingtelefoon.

Heb je een berekening gemaakt en kloppen de bedragen niet? Vraag de Belastingdienst dan om een herberekening te maken. Je kunt hiervoor het formulier Verzoek Herberekening van de beslagvrije voet/het vrij te laten bedrag gebruiken. Vergeet daarbij niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen.

Is er sprake van een van de bovenstaande situaties en heeft u daarover vragen of komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

Ik ben gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire. Wat nu? 

Voor sommigen is er onterecht de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst stopgezet. Dit kan grote gevolgen hebben gehad op jouw situatie. Heb je financiële of andere problemen door de toeslagenaffaire en kom je uit Arnhem? Neem dan contact met ons op per e-mail of via onze telefonische spreekuren. 

Stuur een e-mail naar  ikwilhulp@rijnstad.nl of bel naar het telefonisch spreekuur via telefoonnummer 026- 312 7890. 

Telefonisch spreekuurtijden:
Maandag van 13:00 – 16:00 uur
Dinsdag van 14:00 – 17:00 uur
Donderdag van 9:00 – 12:00 uur
Vrijdag van 13:00 – 16:00 uur

Bel je buiten de spreekuurtijden? Spreek dan een voicemailbericht in met je naam en telefoonnummer, dan bellen wij je binnen drie werkdagen terug.  

Inkomstenbelasting

Moet ik aangifte doen? 

Je ontvangt digitaal een brief van de Belastingdienst waarin staat dat je voor een bepaalde periode aangifte moet doen (meestal voor 1 mei van elk jaar). Als dit niet lukt dan kun je bellen om uitstel te vragen, via de Belastingtelefoon0800-0543.  

 Heb je geen brief ontvangen dan ben je niet verplicht om aangifte te doen, behalve als; 

 • De aanslag die je moet betalen €48 euro of hoger is.
 • Je eerder een te betalen voorlopige aanslag hebt ontvangen. 

 

Ook als je geen brief hebt ontvangen, is het soms handig om te controleren of je geld terug kan krijgen bij de Belastingdienst. Controleer bij de volgende situaties je aangifte:  

 • Als je dat jaar de AOW- gerechtigde leeftijd hebt bereikt.
 • Je alleenstaand bent met een AOW-uitkering.
 • Je getrouwd bent en een AOW-uitkering en klein bedrijfspensioen krijgt.
 • Je een jongere bent met een vakantiebaan.
 • Je voor een korte periode in dat jaar een Wajong kreeg.

Heb je hulp nodig met het doen van je belastingaangifte? Maak een afspraak met de Belastingdienst 0800 – 0543.

Ik moet Belasting betalen maar dat kan ik niet. Wat kan ik doen?

Heb je een brief ontvangen van de Belastingdienst waarin staat dat je geld moet betalen na je belastingaangifte? Er zijn 2 mogelijkheden 

 1. Je hebt een te betalen aanslag ontvangen die klopt
 2. Je hebt een te betalen aanslag ontvangen die niet klopt.

1. Ik heb een te betalen aanslag ontvangen en hij klopt.

Je hebt een aanslag kregen van de Belastingdienst en de aanslag is juist. Je dient de aanslag te betalen. Je kunt hiervoor uitstel van betaling voor aanvragen.

Klopt de aanslag inkomstenbelasting niet of twijfel je? Dan kunt u uitstel vragen;

 • Je kunt telefonisch uitstel vragen voor 4 maanden
 • Je kunt schriftelijk uitstel vragen voor maximaal 12 maanden

Lukt het niet om de aanslag in één keer te betalen dan kun je een betalingsregeling treffen voor 12 maanden. Je kunt hiervoor het formulier ‘verzoek betalingsregeling voor particulieren’ gebruiken.

In bijzondere situaties kan de betalingstermijn verlengd worden naar maximaal 24 maanden.

Wijzigt er tijdens de betalingsregeling iets in jouw situatie, bijvoorbeeld door een inkomstendaling, dan kun je de Belastingdienst een brief sturen met het verzoek om de betalingsregeling te verlagen en/of de betalingstermijn te verlengen.

Lukt het niet om de aanslag te betalen dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Je kunt een verzoek indienen via het formulier ‘verzoek kwijtschelding voor belasting en/of premie voor particulieren‘.

Aan dit kwijtscheldingsverzoek zitten voorwaarden. Om te bepalen of je in aanmerking komt voor kwijtschelding heeft de Belastingdienst een ‘proefberekening betalingscapaciteit particulieren’ gemaakt. Je kunt zelf een berekening maken om te controleren of je in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Wordt de betalingsregeling geweigerd of lukt het je niet om binnen 12 maanden terug te betalen? Dan kan je hier bezwaar op maken. Het bezwaar dient binnen 6 weken na ontvangt beslissing bij de Belastingdienst binnen te zijn.

2. Je hebt een te betalen aanslag ontvangen en hij klopt niet.
Klopt de aanslag inkomstenbelasting niet of twijfel je? Dan kun je uitstel vragen;

 • Je kunt telefonisch uitstel vragen voor 4 maanden
 • Je kunt schriftelijk uitstel vragen voor maximaal 12 maanden

In beide gevallen heb je voldoende tijd om de aanslag inkomstenbelasting te controleren en eventueel te wijzigen.

Het is belangrijk om de aangifte inkomstenbelasting te bekijken. Uit deze aangifte kan vaak achterhaald worden waarom je een te betalen aanslag hebt ontvangen.
Heb je de oorzaak gevonden of ontbreekt er iets in de aangifte? Je kunt dan de aangifte direct corrigeren. Is de aanslag inkomstenbelasting al definitief dan kun je de aangifte opnieuw indienen. De Belastingdienst ziet dit als een bezwaarschrift.

Soms zijn er een andere redenen waarom je belasting moet betalen. Kom je er niet uit of heb je vragen? Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.

De Belastingdienst heeft beslag gelegd op mijn loon, bankrekening of maandelijkse teruggaaf

De Belastingdienst houdt bij loonbeslag, bankbeslag en beslag op de voorlopige aanslag rekening met het bestaansminimum. Dit is het bedrag wat je minimaal nodig hebt om van te kunnen leven. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat je voldoende geld overhoudt om te voorzien in de basiskosten. Soms klopt deze berekening niet.

Heb je een vermoeden de de beslagvrije voet niet klopt? Controleer dit dan zelf op uwbeslagvrijevoet.nl.

De beslagvrije voet wordt door de Belastingdienst alleen bij een ‘dwangverrekening’ berekend. Dus nadat je bijvoorbeeld een aanmaning of een dwangbevel hebt gekregen. Staat de beslagvrije voet niet vermeld in de brief die je over de verrekening hebt gekregen? Bel dan de Belastingtelefoon.

Heb je een berekening gemaakt en kloppen de bedragen niet? Vraag de Belastingdienst dan om een herberekening te maken. Je kunt hiervoor het formulier Verzoek Herberekening van de beslagvrije voet/het vrij te laten bedrag gebruiken. Vergeet daarbij niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen.

Is er sprake van een van de bovenstaande situaties en heeft u daarover vragen of komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op of maak een afspraak.