Wat kan je van ons verwachten?

Onze Sociaal Raadslieden bieden advies, informatie en ondersteuning aan bewoners op de (rechts-) gebieden sociale zekerheid (uitkeringen), belastingen, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs en consumentenzaken.

Sociaal Raadslieden benaderen de vraag van de inwoner vanuit een samenhangende sociale en juridische context. Ze leveren maatwerk en passen zich aan bij de mogelijkheden van de inwoner. Ondersteuning bieden waar dit nodig is. De dienstverlening vind plaats op basis van kortdurende contacten. Sociaal Raadslieden fungeren als intermediair tussen inwoner en overheid.

Hoe werkt het?

Je kunt contact met ons opnemen via het formulier of je stelt jouw vraag via het telefonisch spreekuur. Vaak kan in een eerste gesprek jouw vraag al worden beantwoord of kan in één of meerdere vervolggesprekken naar een oplossing worden toegewerkt. Soms moeten we je doorverwijzen naar een andere instantie of werken we juist samen om de vraag op te lossen.

< Terug