Tref je een inwoner die door bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten moet maken en deze niet kan betalen door een laag inkomen, dan kan er mogelijk Bijzondere Bijstand aangevraagd worden. We hebben een aantal voorbeelden voor je opgesomd, waar mogelijk Bijzondere Bijstand voor aangevraagd kan worden:

Voorbeelden voor Bijzondere Bijstand:

 • Bewindvoering.
 • Eigen bijdrage advocaat.
 • Woninginrichting bij onverwachte verhuizing.
 • Hoge jaarafrekening energie.
 • Medische kosten die niet (volledig) vergoed worden (ligt aan de verzekering).
 • Stookkosten (als je vanwege medische redenen meer moet stoken).
 • Begrafenis- of crematiekosten.
 • Defect witgoed (koelkast of wasmachine).

Om in aanmerking te komen voor Bijzondere Bijstand, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn en in Arnhem wonen;
 • Je kunt de kosten niet zelf betalen in verband met een laag inkomen;
 • De kosten worden niet op een andere manier vergoed;
 • De kosten zijn nog niet betaald;
 • Je mag niet boven de geldende vermogensgrens zitten.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor Bijzondere Bijstand of heb je hulp nodig bij de aanvraag, neem dan contact op met Goed Geregeld Arnhem.

Let op! Bijzondere Bijstand wordt verstrekt als lening, dus niet als gift. Met uitzondering van Bijzondere Bijstand voor witgoed, dit wordt als gift verstrekt.