Het gebeurt helaas veel: ouderen die slachtoffer worden van financieel misbruik.
Het is in Nederland de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling.
Naar schatting 
waren in 2020 zo’n 30.000 ouderen (65+) slachtoffer. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wegnemen van geld, sieraden en goederen, maar ook extra pinnen met de bankpas van de oudere.  

Als het niet eenmalig is, maar doorlopend gebeurt is de dader in 85% van de gevallen een familielid. Daders kunnen ook mantelzorgers, andere professionals of vrijwilligers zijn.
Ouderen doen vaak geen aangifte, omdat zij zich schamen of omdat ze niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Ook speelt er bij familie een loyaliteitsgevoel.
 

Wat kun je doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van financieel misbruik? 

Als oudere kan je verschillende stappen nemen om te voorkomen dat je het slachtoffer kan worden van financiële uitbuiting. Vraag bijvoorbeeld om hulp. Dit kan bij het Sociaal Wijkteam of je huisarts. Maar ook kleine dingen kunnen helpen: geef bijvoorbeeld je pinpas niet aan anderen mee. En zorg ervoor dat je niet rood kunt staan op je rekening. 

In dit artikel vind je een overzicht met diverse tips! 

Wat kun je doen als je financiële uitbuiting signaleert? 

Heb je het idee dat iemand in jouw omgeving financieel wordt uitgebuit? Dit kan je melden bij het Advies en Meldpunt Veilig ThuisVeilig Thuis kijkt samen met jou als beller wat er aan de hand is en wat je als beller eventueel zelf kan doen. Is er niets wat jij kan doen? Dan kan je een melding maken bij Veilig Thuis. Zij pakken de vraag dan verder op. Het te bellen telefoonnummer is gratis. Het doen van een melding kan anoniem. 

Bekijk hier een aflevering van Zembla: ‘Azen op de Erfenis’  


Bronnen: Zembla, Rijksoverheid, Veilig Thuis, Rijksoverheid over ouderenmishandeling


Terug naar de homepage